30.aprill - 4.mai 2017Pildiotsingu erasmus+ logo tulemus


ÕPIRÄNNE Oslosse - Norra vabaharidussüsteemi uurimas NELI PÄEVA OSLOS
Projekti rahastab Euroopa täiskasvanuhariduse programm Grundtvig   MA-MA projekt
Kunst kui Motivaator – MotivatsiooniKunst
http://mamaproject.wordpress.com/
Projekti põhiideeks on vastastikuse õppimise kogemus: meie soov on ühendada kunst ja puue.
Projekt põhineb loominguliste ideede vahetamisel kunstnike ja vaimse/füüsilise puudega inimeste vahel.
Kunstilist kogemust võivad pakkuda paljud kunstilised vormid – kunstil kui sellisel puuduvad piirid.
Soovime nii kunstnikele kui puudega inimestele luua võimalusi uute arengumotivaatorite leidmiseks. Loomisvõime on olemas meis kõigis.
Meie partnerid:

http://mamaproject.wordpress.com/partners/
Grupp „Dancing with Difference“/„Tantsud erinevustega“, Madeira.
Koduleht: www.aaaidd.com

Kunstiline juht: Henrique Amoedo

Projektijuht: Luisa Aguiar
See on Portugali Tantsuetenduste Liit  vaimse ja füüsilise puudega inimestele koos professionaalsete tantsijatega.

Henrique ja Luisa on väga hea huumorimeele ja väljendusrikka kehakeelega positiivsed ja avatud noored inimesed. Väga südamlik oli näha, kuidas Henrique Leedus Ventose Pansionaadi lastega nagu möödaminnes ühise keele leidis.

Puuetega inimeste Keskus „Caritas“/„Jumalik Halastus“, Poola.
Koduleht: www.caritas.mikolow.pl

Direktor: Dariusz Latos
Projektijuht: Krzysztof Siudziń
ski
Organisatsioon „Caritas“ võimaldab inimestel, kes seniajani on olnud ühiskonnast eraldatud, teha kunsti, arendada oma
isikupära ja sellest rõõmu tunda. Poolas pole kirikut, mille juurest Caritast ei leiaks, see kuulub loomulikuna katoliku kiriku juurde. Nende eesmärgiks on kaasata iga puudega inimene sotsiaalsesse ellu.
Poola grupp on väga rõõmsameelne, kokkuhoidev ja aktiivse ellusuhtumisega.
Ventose Pansionaat, Šiauliai, Leedu
Koduleht: www.ventagloba.akmene.lm.lt
Direktor: Grazina Baniene
Projektijuht Simona Litviniene

Ventose Pansionaadi töötajad annavad vaimse puudega noortele inimestele oskusi enesega toimetulekuks läbi mitmete sotsiaalsete ja kunstiliste tegevuste: muusikateraapia, peotants, käsitöö.
Seminar hooldekodus jättis väga sügava mulje nii nende hoolealuste puude sügavuse kui nendega tegelemise soojuse tõttu. Nähes huviringides osalevaid noori tantsimas ja laulmas võis nende silmis ja hoiakus tajuda uhkust ja rõõmu.

Põltsamaa Kunstiselts, Põltsamaa, Eesti
Koduleht: http://www.kunstikool.ee
Juhataja: Ethel Hakkaja
Projekti kontaktisik: Heli Järv
 
Kunstiselts ja kunstikool tegeleb täiskasvanute ja noorte kunstialase harimisega. Meie koostööpartneriks on teiste hulgas ka Võisiku Hooldekodu.
Projekti MA–MA on kaasatud nii kunstikooli õpetajad ja hooldekodu tegevusjuhendajad kui ka puudega inimesed. Käesoleva projekti raames on toimunud lisaks partneritega kohtumistele ka 2 töötuba meie kohalikele sihtgruppidele Põltsamaal: märtsis ja mais 2011. Mõlemas osalesid 12 õppijat, neist 4 puudega inimesed.
Art-aspects, Berliin, Saksamaa
Koduleht: www.art-aspects.de
Direktor: Michael von Erlenbach
MAMA projekti koordinator: Sandie Brischler
Art-aspects on kunstikool, kes valmistab noori ette kunstikõrgkoolidesse astumiseks. Projekti käigus on toimunud olulisi muudatusi. Kuna Sandie enam Art-Aspects’i juures ei tööta (eelarve kärbete tõttu),  siis on ta leidnud kohapeal uusi koostööpartnerid ja veab vapralt projekti edasi. 

Tegevuskava:
http://mamaproject.wordpress.com/first-general-meeting-berlin-november-2010/planning/


Kohtumine  Berliinis


15. – 17. nov 2010
Ülesannete täpsustamine ja jagamine.
Kontaktseminaril kavandatud ideedest on projekti koordinaator Sandie koos Saksa Täiskasvanuhariduse büroo juhataja abiga välja arendanud huvitava ja küpse tegevuskava. Osa võimalikke partnereid on eitava vastuse tõttu projektist välja langenud ja üks partner loobunud.


Kohtumine  Leedus

20. – 22. juuni 2011

Muusikateraapia töötuba ja lõppetenduse muusika komponeerimine koos Ventose Hooldekodu sihtgruppi kuuluvate inimestega
Kuulasime ja laulsime kaasa mitmeid Leedu rahvalaule, mille Madeira tantsugrupi kunstiline juht Henrique salvestas tulevase etenduse jaoks.
Valiti välja ka 2 puudega osalejat (1 tantsija ja 1 laulja), kes esinevad koos meiega  lõppetendusel Madeiral.
http://mamaproject.wordpress.com/final-performance/musical-aspect/

Kohtumine Saksamaal
27. – 29. sept 2011
action painting töötuba koos erinevate Berliini sihtgruppidega. Töötoa käigus sünnib lavakujundus lõppetendusele.
Kohtumine Poolas
22. – 24. nov 2011
Tantsu töötuba Portugali partnerilt koos Carita’e sihtgruppidega.
Kohtumine Eestis
17. – 19. aprill 2012
Performance’i lõppetenduse kostüümide siidi maalimine ja klaasist kompositsioonide valmistamise ja sulatamise töötuba.
Tutvustame Võisiku Hooldekodu ja nende erinevate kunsti- ja käsitööringide tegevust.
Kohtumine Madeiral
7. – 13. mai 2012
Performance’i lõppetenduse proovid ja 2 etendust täissaalile.
13. mai 2012 - Hinnangu andmine projektile.

MA-MA projekti loomingulised TEGEVUSED.
IDEEPANK: kõigile huvilistele
LEEDU
Muusikateraapia
Muusikateraapia tunni läbiviimine ei ole keerukas
• Terapeut valib välja laulu või instrumentaalmuusika pala.
• Grupp valib välja erinevad muusikainstrumendid (erinevad
kastanjetid, kellukesed, enda valmistatud kõristid - sahistid –
krõbistid jms).
• Terapeut laulab, mängib pilli ja dirigeerib „muusikuid“, viibates
mängijatele, mis ajal oma pilliga liituda.
• Terapeut valib välja ka „soolo“ esitajaid, lastes neil erinevatel
aegadel soleerida.
Selliselt loodud muusikaline interpretatsioon on kaasahaarav, lubades
mängijatel end tunda päris „muusikutena“.
On soovitav leida erinevaid lähenemisviise

Emotsioonide tuba
Igas asutuses võib leida ühe toa, ühe vanema kasutamata ruumi,
millest saab teha emotsioonide toa. Võib kasutada näiteks mõnd
nurgakest kusagil keldris, kus on lubatud sodida seinu, teha graffity’t,
loopida värve ja teha ”omaenese kunsti”. Seal toas võib ka kõva
häälega lauda või end muul moel ”maha laadida”.
SAKSAMAA
action painting
Eesmärk on maalida pilt suurusega umbes 4 x 6 meetrit üle-
elusuuruste mõõtmetega inimkehast.
Selles saavad osaleda nii puudega kui ka puudeta inimesed. Töötuba
algab füüsilise soojendusega, mida võiks juhtida tantsu(kogemusega)
õpetaja. Hakatuseks võiks ruumis muusika saatel ringi liikuda, püüdes
üksteisele mitte otsa joosta. Hea oleks üksteiselt silma vaadata ja üksteist
kohtumisel tervitada. See kõik on hea pingete maandamiseks ja selleks, et
saada teadlikuks omaenese kehast. Seejärel algab töö suure lõuendi kallal,
värvide ja pintslitega.

1. samm: Kujutle, et oled osake suurest inimkehast. Milline kehaosa sa
olla sooviksid? Mõtle, millise kehaosana sa end tunneksid ja kujutada
sooviksid. Mõtle, ja maali see osa endale meeldivate värvitoonidega.
2. samm: Kujutle nüüd teist kehaosa, millega sa end ühendada sooviksid.
Joonista ka see teine kehaosa (või leia kellegi poolt maalitud detail, juhul
kui töötoas on osalejaid rohkem)
3. samm: Ühendage nüüd need erinevad kehaosad ja erinevad keha
detailid.
Iga sammu vahelisel ajal võiks kogu grupp vaadata silti kaugemalt või
ruumis kõrgemal asuvast kohast, et näha terviktööd.

body drawing
See on töötuba Kehast ja Joonistamisest. On hea, kui töötuba juhendab
kunstiõpetaja.
Alusta tööd oma keha teadvustamisest (nagu eelmises töötoas) muusika
ja liikumise saatel.
Seejärel hakkad joonistama paberile erinevaid visandeid, kasutamata
sõnalist suhtlemist püüdes saavutada teatud meditatiivset seisundit
(töötad ilma mõtlemata, hingates töötamise ajal rahulikult ja sügavalt
sisse ja välja
Järgmises töötoa osas joonistad suurele paberile oma keha kontuurid,
visates paberi peale pikali. Seejärel värvid oma keha vabalt valitud laadis -
selliselt nagu see sulle meeldib.
Põhimõte on püüda vabaks saada mõtlemise „diktatuurist“, püüdest
joonistada „nii nagu peab“.

EESTI
Klaasi töötuba
Klaasi töötoa paluti partneritel meenutada oma esimest emotsiooni, mis
neid valdas, kui nad Eestisse jõudsid. Igaüks pidi kujutama ette tunnet,
selle värvi ja kuju, mille kaudu oma emotsiooni väljendada.
Sa võid valida mistahes emotsiooni, mida klaaskompositsiooni abil
väljendada. Tarvis läheb hulka erinevaid klaasitükke ja ka õpetaja abi,
kes töö teostamise põhimõtet selgitaks. Kompositsioon tuleb kujundada

klaasipõletusahju minevale alusele.
Vali sobilikud klaasitükid ja lao kokku kompositsioon. Lõplikku tulemust
näed pärast põletusprotsessi.

Tekstiili töötuba – meditatiivne siidimaalimine
Siidi maalimiseks on väga erinevaid värve ja tehnikaid.
Selles töötoas vajad sa siidriiet, raami, (mille saab ise puitliistudest
valmistada), nööpnõelu, siidimaalimisvärve, spetsiaalset vaha, triikrauda
ja ajalehti.
* Töötuba algab füüsilise soojendusega (nagu Saksamaa töötubades, mida
on kirjeldatud eespool), et oma keha olemasolust teadlikuks saada ja
mõtetest vabaneda.
* Leia kujundid, mida soovid kangal mustrina kasutada (need kannad
kangale hiljem vaha abil).
(Meie projekti teemast lähtuvalt kasutasime risti, okastraadi, risttee
ja raudtee kujutisi. Maalimisel kujutasime ette, et maalime need
märgid „endast välja“, et nendest vabaneda).
* Esimese värvikihina kanna kangale kõige heledam toon. Kanna värv
kangale spetsiaalse poroloon-otsaga pintsli abil. Hinga sügavalt sisse ja
tõmba pikad jooned püüdes mõelda ei-millelegi.
* Peale selle kihi kuivamist kanna laia pintsliga peale kujundid vahaga.
Kasuta suurt pintslit.
* Järgmisena kanna peale tumedama värvi kiht/kihid.
* Lõpuks, kui kangas on kuivanud, eralda kanga pinnalt vahakiht. Algul
saad seda murendada sõrmede abil, seejärel saad vaha välja sulatada
kuuma triikrauaga läbi ajalehepaberi. (Aseta ajalehti nii siidriide alla kui
peale. Triikimine eemaldab nii vaha kui muudab riidele kantud värvid
veekindlaks.

POOLA
Tantsu töötuba
Selles töötoas on oluline omada kogenud tantsuõpetajat/
liikumisterapeuti. Õhkkond peab olema sõbralik, rõõmsameelne ja
pingevaba. See loob head tingimused selleks, et ka omavahel täiesti
võõrad inimesed avanevad ja tunnevad liikumisest rõõmu ning võtavad
heal meelel tegevusest osa.
Ruumis muusika saatel vabalt ringi liikudes oma inimestel omavahel
lihtne suhtlema hakata. Liikudes tervita igat inimest, keda kohtad ja vaata
talle silma. Taoline mäng ühendab inimesi isegi paremini kui 3 aastat
üksteise kõrval külg-külje kõrval töötamine.
Paljudele projektis osalejatele, eriti puudega inimeste jaoks, oli
selline töötuba esmakordne nende elus. Oli hämmastav tajuda
usaldust, avatust ja vabadust, mis kogu grupi tunnetuses tekkis.
Igaüks nautis neid toredaid ühiseid hetki, mida pakkus liikumine.

PORTUGAL
Tantsu töötuba, 2
Mõtet, millest siinkohal juttu tuleb, võib võtta nii hea ideena kui
eeltingimusena mistahes ladusaks meeskonnatööks, see on
PÜHENDUMUS ja AUSTUS iga inimese ja iga kultuuri vastu.
Tantsutrupp, kes Funchalis (Madeira) väga lühikese aja jooksul
lõppetenduseks valmistus, oli päris suur – see koosnes rohkem kui 40,
üksteist mitte veel eriti hästi tundvast inimesest.
Selleks, et tulemusena hea etendus sünniks, oli vaja head tantsuõpetajat.
Ja tõepoolest – meil oli selleks väga hea õpetaja, Brasiiliast pärit mees,
Henrique Amoedo, kes päevast-päeva töötab trupiga, mis koosneb nii
professionaalsetest kui puudega tantsijatest. Ta suutis hakkama saada
väheste sõnadega väga erinevas vanuses, erinevast rahvusest ja erineva
tasemega tantsijatega. Ta ei kasutanud kõva häält ega käskivat tooni. Ta
alustas iga treeningut, kutsudes inimesed lihtsalt enda ümber istuma,
pannes neile südamele keskenduda täielikult tegevusele ja anda oma
parim. Hetk varem oli terve saal täis saginat olnud, aga piisas käeviipest,
kui kõik vaibus ja käis pühendunud töö etenduse kallal. Igaüks andis
sellesse oma panuse.
Siit mõte – kui sa soovid ellu tuua mistahes muutusi, muuda
kõigepealt oma mõtlemisviisi, omaenda maailma. Kui suudad
austada iseennast, suudad sama tunda ka teiste vastu.
Ja kõik saab võimalikuks.
See ongi võib-olla meie projekti kõige tähtsam idee.

Täname kõiki projektis osalejaid selle ilusa kogemuse eest!
Projekti kodulehe leiad:
http://mamaproject.wordpress.com/
TULEMUSED:
Projekti lõpptulemusena sünnib performance: tantsuetendus kõigi partnerite osalusel. Etenduse muusika, liikumine, lavakujundus, kostüümid, muusikaline taust, videotaust, lavavalgus – kõik luuakse kõigi partnerite vahelises koostöös läbi tiheda omavahelise suhtlemise. Projektil oli väga hea koordinaator, noor saksa kunstnik, kes suutis koos Madeira partneriga luua väga hea motivatsioonimehhanismi.
Teiseks valmib FILM, mis kajastab projekti kõiki loomingulisi protsesse, ühiseid loovaid tegevusi ja töötube ja sellest sündivat tantsu lõppetendust Madeiral ning osalejate ja publiku intervjuusid.
Samuti sünnib ka IDEEPANK loovatest tegevustest, mida oma erinevates töötubades kasutasime ja mis võiks pakkuda huvi näiteks kultuuri- ja päevakeskustele, hooldekodudele ja huvikoolidele.
MÕJU:
Saime teadlikumaks, et meie kõrval elavad erinevate vajaduste ja soovidega inimesed. Õppisime enesekindlust nendega suhtlemisel ja seda, kuidas neid kaasata erinevatesse tegevustesse: taipasime, et kõik me oleme võrdsed ja et kõigil meil on midagi huvitavat väljendada. Laienenud on koostöösidemed ja muutunud hoiakud.
Kitsamalt võttes omandasime muusika- ja kunsti-töötoa metoodikaid.
Laiemalt – meie tegevuse kaudu jõuavad uued kogemused ka kogukonnani. Kunstiselts tegutseb, suhtleb ja jagab oma teadmisi päris aktiivselt.
Järgmisel aastal toimub meil koostööprojekt ühe fotograafi, ratastooli -poisiga.
http://mamaproject.wordpress.com